Den lågmælte lyrikaren frå Nordhordland

Aslaug Låstad Lygre var fødd på Lindås i 1910, der ho vaks opp på ein lensannsgard. Faren var musikar i divisjonsmusikken og mora dreiv post og telefonsentral heima.

 

Aslaug er rekna for å vera ei av Noregs største lyrikarar i etterkrigstida, og ho gav ut 6 diktsamlingar.

Denne sida er for å heidra henne, og halda hennar liv og dikting levande for ettertida.

Sida vil vera under utvikling og meire vil koma til etterkvart.

På desse sidene gjev me eit lite innblikk i livet og diktinga til Aslaug Låstad Lygre frå  frå Lindås, nord for Bergen.

Me ynskjer på denne måten å gjera Aslaug Låstad Lygre sin lyrikk lett tilgjengeleg for alle som ynskjer. Aslaug Låstad Lygre – Alltid Like Levande!

Sida har kome til etter initiativ frå Audhild Fosse og Linda Fosse, med støtte frå Lindås Kommune.

Om Aslaug

Les om Aslaug her

Lyrikken

Les om diktsamlingane her

Tonesette dikt

Les om tonesette dikt her

Aslaug inn i skulen?

Ynskjer De å tinga framsyninga "Vi skal ikkje sova bort sumarnatta" om Aslaug sitt liv og diktning til Dykkar skule? Framsyninga, med Linda Fosse, kan tingast for visning i skulen.

Støttespelar til sida:

Close

Fyll ut og last ned informasjon om framsyninga.

Epost-adr. vert ikkje delt med andre.